Home / Software / Recovery

Recovery

True Image 2014 Full – ATIH2014 Portable – Build 6614

ThuvienSOFT chia sẻ miễn phí phần mềm Acronis True Image 2014 phiên bản Portable, được trích xuất từ Win8PE của anhdv, ở phiên bản  Acronis True Image 2014 Portable viết tắc là ATIH2014 bạn sẽ không cần cài đặt, chỉ với một click ATIH2014 sẽ hiện lên ngay, bạn có thể sao lưu hoặc phục hồi …

Read More »